Az Emlékévről

A kormány az 1834/2015. (XI.24.) Korm. határozattal döntött a „Zrínyi Miklós–Szigetvár 1566” emlékévről.

A Kormány 1834/2015. (XI. 24.) Korm. határozata a „Zrínyi Miklós–Szigetvár 1566” emlékéve meghirdetéséről

1. A Kormány – megfogalmazva minden magyar tiszteletét Zrínyi Miklós várkapitány és a szigetvári hősök példaértékű helytállása, cselekvő hazaszeretete és közössége iránt, kifejezésre juttatva a nemzet elkötelezettségét Zrínyi Miklós életének, hagyatékának és tettének megismerése, ápolása irányában, célul tűzi ki, hogy a szigetvári ostrom története, üzenete és dicsősége széles körben ismertté váljon, és példaként szolgáljon a nemzet társadalmi és gazdasági életében egyaránt – az 1566. évi szigetvári ostrom és az ott tanúsított hősies helytállás, valamint Zrínyi Miklós halálának 450. évfordulója emlékére a 2016. évet „Zrínyi Miklós–Szigetvár 1566” emlékévvé (a továbbiakban: emlékév) nyilvánítja.

2. A Kormány az emlékév sikeres megvalósítása és lebonyolítása érdekében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – javaslattevő, véleményező, tanácsadói tevékenységet végző testületként – 2016. december 31. napjáig működő Zrínyi Miklós Emlékév Emlékbizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

3. A Bizottság feladatkörében

a) véleményt formál, javaslatot tesz az emlékév részletes koncepciójának és programjainak, valamint költségvetésének kidolgozása tekintetében a Kormány részére,

b) figyelemmel kíséri az emlékév programjainak megvalósulását,

c) javaslatot tesz – a Kormánynak az emlékév programjaira vonatkozó döntésének megfelelően – a programokra megállapított költségvetési források felhasználásáról.

4. A Bizottság állandó tagja

a) az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára,

b) a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkára,

c) az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára,

d) az Emberi Erőforrások Minisztériuma ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára,

e) a Miniszterelnökség kulturális örökség védelméért felelős helyettes államtitkára,

f ) a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára,

g) a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára,

h) a Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.

5. A Kormány felkéri

a) a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. főigazgatóját,

b) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját,

c) a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatóját,

a Bizottság állandó tagjának.

6. A Kormány felkéri

a) Szigetvár Város Önkormányzatát,

b) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát,

c) a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlését,

d) a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlését,

e) a Magyar Tudományos Akadémiát,

f ) a Pécsi Tudományegyetemet,

g) a Janus Pannonius Múzeumot,

h) a Magyar Írószövetséget,

i) az Országos Horvát Önkormányzatot,

j) a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot,

hogy egy-egy állandó tagot delegáljon a Bizottságba.

7. A Bizottság elnökének a Kormány a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. főigazgatóját kéri fel.

8. A Bizottság elnöke szükség esetén – a Bizottság tagjainak javaslatát figyelembe véve – eseti jelleggel a Bizottság üléseire további személyeket hívhat meg.

9. A Bizottság elnöke, állandó tagjai és eseti meghívottjai a Bizottságban munkájukat díjazás nélkül látják el.

10. Az emberi erőforrások minisztere a kultúráért felelős államtitkár útján gondoskodik a Bizottság feladataival és működésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív teendők, ennek keretében a Bizottság titkársági feladatainak ellátásáról.

11. A Bizottság a szervezetével és működésével kapcsolatos további szabályokat ügyrendjében maga állapítja meg, amelyet – a Bizottság tagjainak javaslatai alapján – a Bizottság elnöke hagy jóvá.

12. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Bizottság javaslata alapján készítsen előterjesztést a „Zrínyi Miklós–Szigetvár 1566” emlékév kapcsán megvalósítandó programokról és azok forrásigényéről, továbbá gondoskodjon annak Kormány részére történő benyújtásáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a Bizottság megalakulását követő 60 nap

13. A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a kulturális örökségvédelemért való felelőssége körében vizsgálja meg és terjessze a Kormány elé a szigetvári vár nemzeti emlékhellyé nyilvánításának kezdeményezését tartalmazó javaslatot.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. augusztus 31.

14. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.