Egykori rác templom

A hajdani rác templom, akárcsak az általa szolgált ortodox közösség egyre halványuló emlékezete mára szinte végképp elenyészett. A hódító oszmán hadak, majd a Habsburgok szolgálatában álló rácok a mai Katona utca elején építették fel a homlokzat előtti, vaskos harangtorony által uralt templomukat 1752-ben. Az idők során még az egyházközségi önállóságát is elveszítő egykori ortodox püspöki székhely korábban nagy számú, az 1800-as évek végére erősen megfogyatkozott, végül a 20. századra kihalt rác népessége napjainkra nyomtalanul eltűnt. 1954-ben a hívek nélkül maradt, egyre elhanyagoltabb, romosodásnak indult és szinte teljesen kifosztott templomukat is lebontották. Egykori belső berendezésének fennmaradt darabjai közül sokáig csupán a szentképfal néhány ikonja volt ismert, a közelmúltban viszont újabb, innen származó értékes barokk egyházművészeti alkotások – egy míves keresztelőkancsó és egy fametszetekkel illusztrált, borítóin ezüstlemez-domborítással díszített misekönyv – kerültek elő.

2

1

Digital StillCamera

3