Világháborús emlékművek

A plébániatemplom mellett alakították ki a város kegyeleti parkját, ahol a világháborúkban életüket vesztett szigetváriak emlékművei láthatók. Az 1914–1918-as Nagy Háború 125 áldozatának nevét Hikisch Jenő 1923-ban felavatott, süttői mészkőből faragott, több mint 6 méter magas, az antik görög formakincs elemeit felhasználó alkotásán örökítették meg.

Vanyúr István szigetvári szobrász 1992-ben átadott, egyszerű, letisztult formákból építkező II. világháborús emlékműve magasba törő kőoszlopainak boltozatszerűen egymásba hajló elvégződése lélekharangot ölel körül. Az elesettek névsora a templom délnyugati falán elhelyezett táblákon olvasható.

I. világháborús emlékmű
5

1

II. világháborús emlékmű

1

4