József Attila úti műemlék lakóházak

A József Attila út főtérhez közeli szakaszán jelentős, főként 19. századi, földszintjükön üzlethelyiségeknek, emeletükön lakásoknak helyet adó műemlék épületek találhatók. Ezek közé tartozik a Zrínyi tér városházával szemközti sarokházához csatlakozó, 1840 körül emelt, a kiérlelt klasszicizmus stílusjegyeit mutató 2. számú, és a 18-19. század fordulóján készült, lizénadíszes, kora klasszicista, 10. számú lakóépület. Az út szemben lévő oldalán két további polgárház érdemel figyelmet. Az 5. számú, barokk–kora klasszicista, sokáig zsidóházként ismert épület déli szárnya még a 18. században, a hátsó, Olay Lajos úti traktusa az 1800-as évek elején épült. A másik, a 13. szám alatti, Bajcsy-féle házként is emlegetett épület, amely már a romantikába hajló késő klasszicista építészeti stílust példázza, a 19. század harmadik negyedéből származik.

1

3

1

1

2